PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKII 2013 -2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 12:22 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Đông Hưng A1
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKII 2013 -2014

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKII 2013 -2014

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC AN MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH ĐÔNG HƯNG A1                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 
 

       Số: 01/PH- CĐCS
                                                                     Đông Hưng A; ngày 03 tháng 01  năm 2014
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

 
 
 

    - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn Giáo Dục An Minh năm học 2013 - 2014.
               - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 CĐCS Trường TH Đông Hưng A1 .
Căn cứ vào biên chế năm học và tình hình thực tế trong học kỳ II của Trường TH Đông Hưng A1  với những công tác trọng tâm như sau :
- Phát huy những kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2013 - 2014. Công đoàn cơ sở trường TH Đông Hưng A1 đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013 - 2014 với những công tác trọng tâm như sau:
1/ Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống Công đoàn viên và người lao động tron ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ CNH – HĐH đất nước.
Cùng chính quyền xét nâng lương đợt I năm 2014. Truy lĩnh lương, cập nhật sổ BHXH, kịp thời thường xuyên giám sát các chế độ chính sách, Thi đua khen thưởng, BHXH, BHYT, chế độ tiền lương, phụ cấp hâm niên, chiết tính, chế độ nghĩ việc, các chế độ khác.
Luôn quan tâm thăm hỏi kịp thời CB-GV lúc ốm đau khó khăn, tai nạn. Phát động tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.
Quan tâm động viên CB-GV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa , tạo điều kiện cho CB-GV tham gia đầy đủ.
Tổ chức thăm và chúc tết Công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhà giáo về hưu…
Công đoàn cơ sơ duy trì thường xuyên công tác tham mưu đề xuất, cùng chính quyền, tạo điều kiện nâng cao đời sống , như vay vốn Ngân hàng, mua sắm tiện nghi, cất nhà… phân công hợp lý nơi cư trú và công tác .
Tiếp tục vận động CB-CC-VC tham gia đóng góp xây dựng quỹ “ Mái ấm công đoàn” năm 2014 và quỹ “Tiếp sức người thầy” do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phát động.
2/ Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “ Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” của ngành.
- Công đoàn tiếp tục kết hợp cùng chính quyền tăng cường cũng cố công tác tuyên truyền giáo dục, đầy đủ kịp thời, các nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các thông tư, văn bản, trong thực hiện giáo dục và đào tạo. Các nghị quyết của công đoàn cấp trên đến đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.
- Triển khai thực hiện Nghị Định 71 của Chính phủ và quyết định số 04 của BGD& ĐT v/v thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan trường học, pháp lệnh công chức, luật khiếu nại, khiếu tố, điều lệ công đoàn Việt Nam.
Công đoàn cùng chính quyền vận động tuyên truyền trong CB-GV nắm vững ý nghĩa, những ngày lễ lớn, trong học kỳ II như: Ngày 3/2 thành lập ĐCSVN. 8/3 - 26/3. Thành lập ĐTNCSHCM. 30/4 Giải phóng Miền Nam. 1/5 ngày sinh của Bác Hồ , nỗ lực phấn đấu phát huy hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công trong học kỳ II. Chào mừng các ngày lễ lớn .
Cùng chính quyền tiếp tục triển khai pháp lệnh công chức, luận khiếu nại, khiếu tố, cho CB-GV nắm vững trong việc tham gia khiếu nại tố cáo. Thực hiện luật giao thông, phòng chóng các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
3/ Chương trình 3: Vận động các tổ chức nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
CĐCS tiếp tục phối hợp cùng chính quyền tổ chức triển khai trong CB-GV thực hiện dân chủ hóa trong kế hoạch của nhà trường. CB-GV bàn bạc thảo luận bàn bạc thống nhất đề ra biện pháp thực hiện trong học kỳ II.
Công đoàn chủ động chỉ đạo Thanh tra nhân, UBKT thực hiện giám sát thường xuyên trong trường học nhằm ngăn  ngừa những hiện tượng tiêu cực.
Cùng chính quyền quan tâm đến GV tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và có giải pháp giải đáp những kiến nghị của CB-GV.
Công đoàn chủ động đề xuất cùng chính quyền, thực hiện công khai tài chính trong họp hội đồng sư phạm . Đảm bảo thu đủ, chi đúng quỹ công đoàn. Tham gia cùng chính quyền sắp xếp bố trí CB-GV trong nhà trường phù hợp đúng đối tượng .
Công đoàn cùng chính quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo ấp… vận động trong CB-GV tham gia qũy khuyến học. Vận động trong phụ huynh học sinh đóng góp tài trợ trong tổ chức các phong trào thi đua, mua xắm cơ sở vật chất. Tham gia tích cực công tác chống mù chữ CG-DTH góp phần nâng cao dân trí địa phương.
Công đoàn kết hợp cùng chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai các chương trình, biện pháp thực hiện bằng các cuộc vận động trong đội ngũ thầy cô giáo, học sinh nề nếp giảng dạy học tập, đảm bảo giờ công, ngày công hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh vào lớp ra lớp.
Tiếp tục thực hiện các qui chế dân chủ trong trường học, qui chế chuyên môn, qui chế phối hợp và các qui chế khác.
Kỷ cương : CB-GV rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong sư phạm làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Thực hiện đầy đủ công tác soạn giảng, hồ sơ sổ sách, dạy đúng chương trình không cắt xén . chấm trả bài cho học sinh .
Công đoàn cùng chính quyền đăng ký và phấn đấu đạt bốn tiêu chuẩn Đơn vị văn minh đề nghị cấp trên công nhận.
100% gia đình CB-GV được công nhận gia đình văn hóa trong địa bàn cư trú công tác
Công đoàn cùng chính quyền Thành lập hội đồng thi đua, xét thi đua trong kỳ II và cuối  năm  2013 - 2014. Công Đoàn hướng dẫn CB-GV đạt thành tích tập thể, cá nhân, hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về trên đúng thời gian qui định . Tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn như :Trang trí phòng học, thi đua dạy tốt - học tốt, trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh vệ sinh trường lớp trong học kỳ II. Thi đua ngày công, giờ công.
4/ Chương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.
Công đoàn cùng chính quyền  tiếp tục  thực hiện triệt để công tác thi đua, đăng ký giữ vững đơn vị văn hóa, Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Theo tinh thần tập trung dân chủ đoàn kết thực hiện công việc có nề nếp hiệu quả. Ý thức chấp hành sự phân công hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chọn đoàn viên công đoàn Ưu tú đủ điều kiện bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng.
Công đoàn, phấn đấu hoàn thành các loại hồ sơ của Công đoàn cấp trên quy định. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kỳ II . Đề nghị công nhận công đoàn CSVMXS.
Ủy ban kiểm tra hoạt động theo kế hoạch tháng, qúy kiểm tra giám sát việc thực hiện các qui chế của BCH-CĐ qui chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn. Nghị quyết, qui chế hoạt động . Thu chi các loại quỹ công đoàn , các loại quỹ khác   Theo tinh thần tập chung dân chủ, thực các nghị quyết các cấp cơ sở, hồ sơ sổ sách báo cáo theo qui định của công đoàn cấp trên.
Công đoàn Xác định rõ chức năng quyền hạn hoạt động của thanh tra nhân dân, trong công tác giám sát. Trong quá trình thực hiện hội nghị CB-CNVC của chính quyền, thực hiện triển khai các văn bản, nghị quyết… những yêu cầu đề nghị của giáo viên trong đơn vị.
Giám sát thực hiện các phong trào, giờ công, ngày công… có ý kiến đề xuất cùng chính quyền, công đoàn gốp phần nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo.
Thanh tra nhân dân lên kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hoạt động trong kỳ II Có kiểm tra đánh giá và báo cáo cuối năm .
Công đoàn cơ sở thu, chi, quyết toán đúng thời gian qui định của công đoàn cấp trên.
Công khai thu, chi qũy công đoàn trong hội nghị công đoàn hàng tháng .
Vận động trong cán bộ giáo viên tham gia 100% các loại hình bảo hiểm, và cấp phát kịp thời cho CB-GV khám chữa bệnh, nghĩ hộ sản, ốm đau, nghĩ dưỡng sức…
Vận động tuyên truyền giáo dục pháp luận, học tập chính sách có liên quan đến nữ lao động. Phát động trong CB-GV Nữ thực hiện tốt các cuộc vận động phấn đấu Nữ đạt 96% trở lên giỏi việc trường đảm việc nhà, 100% giáo viên là gia đình văn hóa, 100% thực hiện KHHGĐ. Nuôi con khỏe dạy con ngoan.
Tạo điều kiện Nữ tham gia dạy tốt, trong giảng dạy, học tập, nghiêng cứu khoa học, xây dựng gia đình mẫu mực.
Phối hợp cùng chính quyền triển khai vận động trong CB-VG tham gia đóng góp 100% các loại hình hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn. Nhằm thực hiện tốt đạo lý của dân tộc Việt nam .
Tiếp tục ổn định cải thiện thường xuyên đời sống giáo viên , quan tâm thăm hỏi giúp đỡ lẫn nhau, lúc khó khăn hoạn nạn .
Trên đây là phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn cơ sở trường TH Đông Hưng A1 thực hịên trong học kỳ II năm học 2012 - 2013.
 
                                                                          TM/ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
*Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH
CĐGD huyện (báo cáo)
BCH chi bộ (báo cáo)
BGH trường (phối hợp)
Lưu CĐCS.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Cường
Nguồn tin: CĐCS Trường Tiểu học Đông Hưng A1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 313
  • Tháng hiện tại: 1038
  • Tổng lượt truy cập: 763050

Liên kết